Aktieguide

En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt.

Värdet på en aktie är beroende av bolagets lönsamhet och aktiekapital är därför att betrakta som riskkapital. Aktieägarna har dock begränsat ansvar för bolagets verksamhet i den meningen att de inte kan förlora mer än vad de satsat i bolaget. Aktieinnehavaren kan genom sitt delägarskap i bolaget få en rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av löpande aktieutdelning. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Omsättning

Handel av aktier ökar varje dag, under 2014 omsattes cirka 16 miljarder svenska kronor varje dag på Stockholmsbörsen. Även om man kan tycka att det är hissnande summor så är det en blygsam omsättning om man jämför med Nasdaq som omsätter cirka 690 miljarder svenska kronor varje dag.